Föreningsliv


Lovene Vägförening
c/o M Olsen, Villagatan 3, 531 96 LIDKÖPING

Mellby Bygdeförening (Mellby bygdegård)
Bokning bygdegården tel. 076-106 07 11

Mellby Idrottsklubb
Mellbyvallen, 53196 LIDKÖPING
Tel. 0510-701 60

Mellby-Råda-Åsaka Hembygdsförening
Kurt-Inge Johansson, tel. 070-522 14 77

Mellby-Åsaka Hembygds- och Fornminnesförening
c/o T Åberg, Lovene Tomten 5, 53196 LIDKÖPING
Tel. 0510-53 23 13